Privacy

Dit is de privacyverklaring van Glasinloodkado. Wij hanteren het principe dat we met alle aan Glasinloodkado verstrekte gegevens omgaan alsof het privacy gevoelige of vertrouwelijke informatie betreft en dat deze, tenzij expliciet aan u anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt of langer dan nodig worden bewaard, behoudens dit bij wet is vereist of door officiële- dan wel justitiële instanties of autoriteiten wordt verlangd.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig

Glasinloodkado heeft uw persoonsgegevens nodig om zaken met u te kunnen doen. Het merendeel van deze gegevens heeft een zakelijk karakter of een wettelijke grondslag en wordt gebruikt binnen onze belangrijkste processen:

  • Marketing: nieuws(brieven) en uitnodigingen evenement, workshop versturen;
  • Administratie en bedrijfsvoering;

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glasinloodkado verwerkt alleen relevante persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten. U kunt ook zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken per mail of via onze website als u contact met ons wenst of u aanmeld voor onze nieuwsbrief, een evenement of workshop. Op onze website dient u akkoord te gaan met dit privacy beleid. Al deze gegevens worden verwerkt en bewaard in MS Office 365.

Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief dan wordt u e-mailadres en naam verwerkt in ons nieuwsbriefsysteem genaamd Getresponse. Als u een nieuwsbrief van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer u deze heeft geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft. De informatie wordt gebruikt om de effectiviteit en nieuwswaarde van ons nieuwsbrieven te verbeteren. Als u dit niet wilt, schrijft u zich dan niet in voor onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief en worden al uw gegevens verwijderd.

Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch verwerkt. Onze website gebruikt geen commerciële(tracking) cookies maar functionele en technisch noodzakelijke cookies voor de goede werking van onze website. Deze informatie wordt verwerkt en tijdelijk opgeslagen binnen Google Analytics. Deze informatie is niet herleidbaar tot een geïdentificeerde natuurlijk persoon en primair bedoeld om onze website te optimaliseren.

Sociale media

Op de website zijn buttons en links opgenomen van onze sociale media kanalen zoals Instagram, Youtube, Twitter en LinkedIn. Deze bedrijven kunnen zelf ook een cookies plaatsen, die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers bepaalde inhoud van onze website direct zien of delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze bedrijven en onze disclaimer. Wil je dit voorkomen adviseren we je niet gebruik te maken van deze buttons. 

Browserinstellingen

Toestemming voor het plaatsen van deze cookies kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren of in je browser te verwijderen. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Glasinloodkado zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en volgt hierin de wet- en regelgeving en de bewaartermijnen die op dit vlak gelden of gebruikelijk zijn. 

Delen met derden

Glasinloodkado zal uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. We zullen deze gegevens uitsluitend met anderen delen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of moeten voldoen aan juridische of fiscale wet- en regelgeving.

Inzicht en mutatie van uw persoonsgegevens

Wilt u inzicht in uw gegevens doe dan een verzoek bij ons per e-mail. Wij zullen uw verzoek registreren en binnen 5 werkdagen een kopie sturen van de over u geregistreerde informatie. Wij zullen als u dit wenst de gegevens waar nodig (laten) rectificeren of (laten) verwijderen.

Klachten procedure

Indien u van mening bent dat Glasinloodkado niet aan de, door de AVG gestelde regels voldoet staat het u vrij bij ons een klacht of een bezwaar in te dienen per e-mail privacy@glasinloodkado.nl tegen het gebruik van je persoonsgegevens. We zullen je verzoek registreren en binnen 5 werkdagen met een reactie komen. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

De tekst van deze privacy verklaring kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2021.